Vilde Sørensen

Rolle: Styreleder
Tlf: 942 16 015
Epost: jevnaker.if.handball@hotmail.com 

Jancker Sørensen

Rolle: Sportslig leder 
Tlf: 920 14 270
Epost: janckersoerensen@yahoo.no 

Iselin Wisløff Odda

Rolle: Nestleder og laglederkontakt - barneidrettsansvarlig
Tlf: 992 57 264
Epost: Iselinwo@outlook.com 

Aage Lunde

Rolle: Kasserer 
Tlf: 920 80 133
Epost: aage.lunde@usn.no 

Aina Othelie Solheim Nordlund

Rolle: Kioskansvarlig 
Tlf: 915 65 325
Epost: ainanordlund@gmail.com 

Jan Robin Antonsen

Rolle: Materialforvalter og sponsoransvarlig 
Tlf: 471 79 901
Epost: robinantonsen@hotmail.com 

Anne Marthe Myhre Erlandsen

Rolle: Sekretær 
Tlf:  902 51 667
Epost: anne.marthe.erlandsen@sdworx.com