Fair play

Klubben setter Fair play høyt, og forventer at alle som på en eller annen måte representerer Jevnaker IF Håndball følger Norges Håndballforbunds verdier og og retningslinjer. 

Norges Håndballforbund har følgende verdier: Innsatsvilje, Begeistring, Respekt og Fair play. Nettopp Fair play har betydning for alle som deltar og følger håndballsporten. 

Derfor trenger vi retningslinjer for alle som er på og utenfor en håndballbane. Sørg for at de som er rundt deg kjenner til disse, og oppfordre alle til å etterleve Fair Play.


Fair play som spiller betyr at du må:

 • Ta godt vare på medspillerne og inkludere nye lagvenner
 • Trene og spille kamper med godt humør
 • Behandle motstandere og dommere med respekt
 • Skape trygghet og god lagånd på banen
 • Hjelpe en skadet spiller uansett lag
 • Takke motstanderen for kampen
 • For trenere og ledere: 

  Som leder eller trener er du forbilde for laget du leder, og du har ansvar for at spillet utøves i den rette Fair Play-ånden.

  Du skal sørge for at spillerne og foreldrene/foresatte har god kjennskap hva Fair Play er og hvorfor det er viktig. Gjør gjerne dette på en inspirerende måte og legg vekt på at Fair Play etterleves.

  Sørg for gode opplevelser, og gi ros og tilbakemeldinger som viser at Fair Play er mer enn ord.

  Som voksen har du også et ansvar for at ingen blir utstøtt eller mobbet på laget, og at alle på laget vet at det er nulltoleranse for mobbing.

  I tillegg forventes det at både spillere og lagledelse utviser respekt for motstanderlag og dommere  For foresatte: 

  Foresatte, foreldre, besteforeldre og andre interesserte er viktige ressurser for norsk håndball. Derfor er det også viktig at dere bidrar til Fair play og trivsel i håndballmiljøet.

  Ta ansvaret og tenk over følgende:

  • Din interesse og oppfølging betyr mye for barn og unge.
  • Likeverd, aksept og inkludering gjelder alle.
  • Resultatet er ikke viktig – ha fokus på mestring og utvikling.
  • Ha tillit til treneren og klubben.
  • Oppmuntre alle spillere – ingen bare de du kjenner.
  • Stimuler til å delta uten press.
  • Verdsett opplevelse, god oppførsel og lagånd.
  • Det viktigste er å støtte laget – uansett resultat.
  • Respekter trenerens kampledelse: konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant.
  • Respekter dommeravgjørelser – Selv om du av og til er uenig.
  • Ta initiativ til å bidra rundt laget

  For publikum og supportere:

  Din interesse som publikummer og supporter er viktig for norsk håndball – uansett nivå. Tenk over at du som publikummer bidrar til stemning og atmosfære for kampene du ser på. Uansett om det gjelder topphåndball eller breddehåndball spiller du en viktig rolle.

  Tenk over følgende:

  • Verdsett god opplevelse, oppførsel og lagånd høyt.
  • Det viktigste er å støtte laget – uansett resultat.
  • Respekter trenerens kampledelse.
  • Respekter dommeravgjørelser – Selv om du av og til er uenig.
  • Vis at du har det gøy på kamp!


  Les mer om klubbens verdigrunnlag og retningslinjer i klubbens klubbhåndbok

  Fair play