Om oss


JIF Håndball består av:

 • ca. 120 spillere
 • Over 30 trenere/ledere/dommere /støtteapparat er engasjert

JIF Håndball har:

 • 3 lag i regionsserier
 • 10 lag i mini og aktivitetsturneringer for 7-11 år
 • spillere fra 7 år og opp til senior
 • Damelag i 4. divisjon
  Historie

Jevnaker Håndball har en lang historie på Jevnaker. Den første idrettsprotokollen på Jevnaker som håndball er nevnt er fra 1945. Det har vært år som var preget av både oppgang og nedgang, og fra å være medlem i Buskerud til Oppland Håndballkrets i 1988, noe om var både til glede for noen og forargelse for andre. 

I 1991 kom det en avtale mellom klubbene Jevnaker IF og Idrettslaget Jevn, som sa at Jevnaker IF skulle ha fotball og Idrettslaget Jevn skulle ha ansvaret for håndball. Håndballgruppa var i flere år den største klubben på Hadeland.  Slutten av 2009 sesongen kom det et ønske, fra daværende styre, å melde håndballgruppa ut av Idrettslaget Jevn. Dette ble vedtatt på de respektive årsmøter og fra høsten 2010 var håndballen igjen i Jevnaker IF. Den formelle stiftelsesdatoen var 17.03.2010.

Idrettslagets formål

Jevnaker IF-Håndball skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive breddeidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).  Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrat, lojalitet og likeverd. Alle idrettslige aktiviteter skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Jevnaker IF- Håndball er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Vi er også med i Jevnaker IF-Allianse, som betyr at man blir automatisk medlem i Jevnaker IF-Allianse når man blir medlem av et av idrettslagene i alliansen.

Når du blir medlem hos oss, skal du vite at vår visjon bygger på disse 5 grunnsetningene:

 • alle barn og unge har en positiv oppfatning av egen kropp og mestring
 • alle barn og unge får utvikle sin allsidighet
 • alle barn og unge blir sett
 • hele håndballmiljøet støtter opp under den samme filosofien
 • langsiktighet og fellesskap preger utviklingsarbeide

Du kan lese alt om vår visjon i dette dokumentet (PDF)