Alle som utfører oppgaver i norsk idrett som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, skal fremvise politiattest. Det gjøres for å bidra til, så langt det er mulig, at slike oppgaver kun utføres av skikkede personer.


Bekreftelse på formål med politiattest (mal)

Soknad om politiattest (mal)