Årsmøte

Postet av Jevnaker I.F. Håndball den 13. Feb 2024

Årsmøte avholdes torsdag 14/3 klokken 18:00 i Jevnaker hallen.

Saker som ønskes behandlet må være sendt inn innen 1. mars til jevnaker.if.handball@hotmail.com


For å være stemmeberettiget må du være medlem i JIF Håndball. Kontingenten må være betalt innen 14. feb.2024 for 2024.

SAKSLISTE:

 1. Velkommen
 2. Godkjenning av stemmeberettigede
 3. Valg av dirigent
 4. Valg av protokollfører
 5. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
 6. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
 7. Årsberetning
 8. Regnskap. Økonomisk beretning og kontrollutvalgets beretning
 9. Fastsettelse av medlemskontingent
 10. Budsjett 2024
 11. Innsendte forslag (må være mottatt seinest 2 uker før årsmøte)
 12. ValgProtokoll årsmøte 2023

Postet av Jevnaker I.F. Håndball den 22. Mar 2023

Vedlagt følger protokoll for årsmøte 2023, som ble avholdt 16.03.23. 

Protokoll 2023.pdf
Årsmøte 2023

Postet av Jevnaker I.F. Håndball den 30. Jan 2023

Årsmøtet avholdes torsdag 16/3-23 klokken 18.00, i kafeteria Jevnaker hallen.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes skriftlig til styreleder senest 2/3-23, se kontaktinformasjon lenger ned.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Jevnaker IF Håndball i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styreleder Vilde Sørensen kontaktes på tlf. 94216015 eller epost vilde.sorensen@hotmail.com

 Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret  Jevnaker IF Håndball v/ styreleder Vilde Sørensen   1 Kommentar