Årsmøte

Postet av Jevnaker I.F. Håndball den 13. Feb 2024

Årsmøte avholdes torsdag 14/3 klokken 18:00 i Jevnaker hallen.

Saker som ønskes behandlet må være sendt inn innen 1. mars til jevnaker.if.handball@hotmail.com


For å være stemmeberettiget må du være medlem i JIF Håndball. Kontingenten må være betalt innen 14. feb.2024 for 2024.

SAKSLISTE:

 1. Velkommen
 2. Godkjenning av stemmeberettigede
 3. Valg av dirigent
 4. Valg av protokollfører
 5. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
 6. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
 7. Årsberetning
 8. Regnskap. Økonomisk beretning og kontrollutvalgets beretning
 9. Fastsettelse av medlemskontingent
 10. Budsjett 2024
 11. Innsendte forslag (må være mottatt seinest 2 uker før årsmøte)
 12. Valg